Ouders zijn toch welkom op proclamaties. Maar … onder strikte voorwaarden!

17 juni 2020

De laatste dagen en weken stelden jullie ons vaak vragen in verband met de organisatie van de proclamaties. Op basis van de geldende veiligheidsrichtlijnen waren proclamaties tot nu toe niet mogelijk. Zie ook ons nieuwsbericht van 3 juni 2020.

Uiteraard vonden jullie het jammer dat jullie voor de laatstejaarsleerlingen geen bijzonder afsluitmoment zouden kunnen organiseren. Wij hebben dan ook herhaaldelijk bij de GEES gepleit om de maatregelen voor de proclamaties te versoepelen en een duidelijk en werkbaar kader te voorzien. Op dinsdag 16 juni beslisten de GEES en de minister van Onderwijs dat scholen vanaf 24 juni toch proclamaties mogen organiseren voor de laatstejaars basis- en secundair onderwijs, zij het onder strikte voorwaarden.

Voor die voorwaarden baseerden zij zich op de veiligheidsvoorschriften die ook al gelden voor de religieuze en niet-confessionele ceremonies. Over welke voorschriften of voorwaarden gaat het dan?

 • Vraag altijd eerst advies aan je interne preventieadviseur.
 • Organiseer de proclamatie bij voorkeur in openlucht.
 • Behoud de bestaande contactbubbels (klasbubbels in het basisonderwijs en bubbels van maximaal 14 leerlingen in het secundair onderwijs) – personeelsleden die niet in een bubbel moeten zijn, vermijden contact met die bubbel.
 • Zorg dat er voldoende afstand blijft (1,5 meter) tussen bubbels onderling, tussen leerlingen en personeelsleden, tussen leerlingen secundair onderwijs onderling en tussen personeelsleden onderling. Als je gezinsleden uitnodigt op de proclamatie, hoeven zij uiteraard onderling geen afstand te houden.
 • Tot en met 30 juni mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn op de proclamatie. Vanaf 1 juli mogen maximaal 200 personen aanwezig zijn. Zowel vóór als vanaf 1 juli moet je een oppervlakte van 10 m² per aanwezige persoon tellen om te bepalen waar je de proclamatie kunt laten doorgaan. De proclamatie kan dus ook buiten de school georganiseerd worden.
 • Als de proclamatie niet in openlucht doorgaat, zorg dan voor een goede ventilatie.
 • Vermijd zoveel mogelijk verplaatsingen. Geef de gezinsleden bijvoorbeeld een aangewezen vaste plaats.
 • Zorg voor zitplaatsen.
 • Deel geen eten en drinken uit aan de genodigden om onnodig contact te vermijden.
 • Zorg voor aparte in- en uitgangen en voor een goede doorstroom.
 • Voorzie handgel aan de ingang.
 • Reinig alle materialen en contactoppervlakten goed.
 • Zorg ervoor dat de leerlingen van het secundair onderwijs, alle personeelsleden basis- en secundair onderwijs en alle ouders (zowel van leerlingen in het basis- als in het secundair onderwijs) een mondmasker dragen vanaf het moment dat ze de schoolomgeving (incl. parkeerplaats) betreden.

Als je al die voorwaarden naleeft, mogen ouders uitzonderlijk fysiek aanwezig zijn op de proclamatie.

Wij hadden de versoepelingen graag ruimer en sneller gezien, maar dat was blijkbaar op dit ogenblik nog een brug te ver voor de GEES. Opnieuw zijn de voorwaarden voor het onderwijs strenger dan die voor de samenleving. Dat proclamaties van de ene dag op de andere dubbel zo veel volk mogen ontvangen, er geen soepelere voorwaarden zijn voor proclamaties in openlucht en deelnemers een mondmasker moeten dragen, getuigt van weinig logica.

Verschillende scholen hebben alternatieve proclamatievormen bedacht, van een drive-in tot een live stream. Misschien werken ze inspirerend?