Organisatie van het begin van het schooljaar 2017-2018

20 maart 2017

We werden de voorbije weken en maanden gecontacteerd door directeurs met vragen en bezorgdheden naar aanleiding van de start van het schooljaar. Dat valt dit jaar samen met het islamitische Offerfeest. In onze nieuwsbrief hebben we tot drie keer toe verwezen naar de richtlijnen daarover: moslimleerlingen hebben het recht die dag het feest te vieren. Ze zijn dan gewettigd afwezig.

Tegelijk is 1 september een belangrijke dag voor een school: leerlingen ontmoeten elkaar (opnieuw) na een lange vakantie, maken kennis met leraren en maken de nodige afspraken. Directies en schoolteams zorgen dan voor een warm welkom voor alle leerlingen op school.

Schoolorganisatorisch ligt het dus niet zo eenvoudig: directies weten niet op voorhand welke leerlingen afwezig zullen zijn. Tegelijk willen ze graag alle leerlingen bij de start van het schooljaar betrekken. Scholen kunnen dit op verschillende manieren opvangen tot en met het uitstellen van de eerste schooldag naar 4 september. Dat laatste kan door de pedagogische studiedag op 1 september te organiseren of de facultatieve vrije dag in te zetten. Maar er zijn ook alternatieven. In die scholen waar heel wat leerlingen afwezig zijn, kan een alternatief programma georganiseerd worden op de eerste schooldag. De eigenlijke onthaalactiviteiten vinden dan plaats op 4 september wanneer alle leerlingen er zijn.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen dringt dus niet aan op een uitstel van het begin van het schooljaar tot 4 september voor alle scholen. Maar vraagt wel begrip voor die scholen die omwille van het Offerfeest de aanvang van het schooljaar anders organiseren.

Vanuit ons project van de katholieke dialoogschool kan het feit dat leerlingen deze religieuze feestdag vieren, uiteraard ook aanleiding zijn om met alle leerlingen en in dialoog met de christelijke traditie het gesprek aan te gaan over wat ons verbindt en wat ons onderscheidt.