Opvang paasvakantie in Brussel

26 maart 2020

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) als lokaal bestuur de regie op voor de opvang tijdens de paasvakantie. In het basis- en het buitengewoon onderwijs zorgt de school voor de inschrijving. In sommige basisscholen wordt de opvang georganiseerd op de schoollocatie door een Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO). Andere basisscholen kunnen bij de VGC een subsidie aanvragen voor het aanstellen van begeleiders (leraren of externe animatoren). Voor het secundair onderwijs richt de VGC een loket in waar ouders telefonisch of per e-mail een vraag tot opvang melden. Ook secundaire scholen kunnen een subsidie aanvragen voor begeleiders om de opvang te organiseren.