Opvang in internaten van kinderen met een maatregel, in weekends en paasvakantie

03 april 2020

Kinderen die recht hebben op opvang in een internaat zullen daar in de paasvakantie volcontinu (24/7) verblijven. We lichtten de internaten al in hoe ze zich hier best op voorbereiden. Het is niet de bedoeling dat deze doelgroep van en naar de opvang in regie van het lokale bestuur gaat.

De opvang van externe leerlingen van wie de ouders ziek worden of die in een moeilijke gezinssituatie terechtkomen is geen taak voor Onderwijs, dat is Welzijnsmaterie.

Om de bereikbaarheid van de CLB’s te garanderen gaat het bestuur van het internaat in overleg met het lokale/verbonden CLB. Voor de bereikbaarheid van consulenten lijkt het het beste om met de sociale dienst van de betreffende jeugdrechtbank en aanverwante instanties contact op te nemen en afspraken te maken.