Opvang in het buitengewoon onderwijs

25 maart 2020

Gisteren communiceerde de overheid via Schooldirect opnieuw over de opvang in onze scholen voor buitengewoon onderwijs, zowel over de situatie tot aan de paasvakantie als over de opvang tijdens de paasvakantie. Maar duidelijkheid blijft uit … We dringen aan op een spoedig overleg waarin we antwoorden krijgen op de meest pertinente vragen die we clusteren onder de twee periodes:

  • Voor de paasvakantie:
    De zin over opvang in het buitengewoon onderwijs: "De overheid informeert zo snel mogelijk onder welke modaliteiten dat kan." is uit de communicatie verdwenen. Toch vragen de scholen verduidelijking over de opvangmodaliteiten!
  • Men maakt melding van opvang tijdens de paasvakantie. Ook daar zou er een alternatieve regeling worden uitgewerkt voor het buitengewoon onderwijs. "De gesprekken lopen nog", lezen we. Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn we vragende partij om mee onze verantwoordelijkheid op te nemen en de heel concrete vragen van de scholen in alle transparantie binnen te brengen in die gesprekken. Dit is alvast een eerste oplijsting van de meest pertinente vragen.

We zijn ervan overtuigd dat we met z'n allen onze verantwoordelijkheid moeten opnemen, met kennis van zaken, met het oog op onze gezamenlijke opdracht voor onze kwetsbare kinderen en jongeren.