Operationalisering van de ondersteuningsnetwerken

12 juni 2017

 In elke regio worden momenteel werkingsgebieden vastgelegd waarin één ondersteuningsnetwerk actief zal zijn. De aangeboden ondersteuning moet voldoende expertise-breedte beschikbaar stellen, d.w.z. (doelgroep)specifieke expertise voor type basisaanbod, 1, 8 voor wat het basisonderwijs betreft, 3, 7 (spraak- of taalstoornis) en 9 . Dit mondt uit in een samenwerkingsovereenkomst (feitelijke vereniging) tussen vier partners: de schoolbesturen van buitengewoon onderwijs van het werkingsgebied, de schoolbesturen van gewoon onderwijs van het werkingsgebied, de CLB’s van het werkingsgebied, en de pedagogische begeleiding van de regio waartoe het werkingsgebied behoort. In het document 'Operationalisering van de ondersteuningsnetwerken' wordt het proces beschreven om daartoe te komen. We vragen ook om de aanvullende communicatie vanuit de regio's te raadplegen via hun communicatiekanalen.