'Opdrachten voor katholiek basisonderwijs in Vlaanderen’ is opnieuw uitgegeven

05 maart 2020

Opdrachten voor katholiek basisonderwijs in Vlaanderen is opnieuw verkrijgbaar! Het is een geactualiseerde herdruk. We hebben ons succesrecept behouden: vijf opdrachten, die samen de gemeenschappelijke stam van het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen vormen, dagen jou en je schoolteam uit om na te denken over je dagelijks werk. Ze inspireren jullie bij het werken aan:

  • een schooleigen christelijke identiteit
  • een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod
  • een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak
  • de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg
  • de school als gemeenschap en als organisatie

We stellen elke opdracht voor vanuit verschillende invalshoeken. Een symbolisch beeld voor iedere opdracht, een Bijbelfragment dat erbij aanknoopt, een brief met een verhaal dat appelleert aan een herkenbare ‘reële’ situatie en tot slot een schets van het ideaalbeeld, de ‘wenselijke’ situatie. 

Ons basisonderwijs heeft de afgelopen jaren niet stilgestaan: OKB is zowel met het leerplan Zin in leren! Zin in leven! als het nieuwe vademecum Zorgbreed en kansenrijk onderwijs verbonden. En we dompelen je onder in het pedagogisch project van de katholieke dialoogschool.

Dit boek wil een inspiratiebron zijn voor directies, schoolteams en al wie bij het schoolgebeuren betrokken is. Het is in het bijzonder een ruggensteun voor beginnende leraren. De publicatie maakt hen wegwijs in het eigene van het katholiek basisonderwijs. Een must!

Voor niet-leden kost dit boek 10 euro, leden betalen 7 euro (de korting is niet zichtbaar bij de bestelling maar wordt afgetrokken op de factuur). Bestel via onze webshop.