Op zoek naar locaties in secundaire scholen voor de toelatingsexamens arts en tandarts

04 juni 2020

Zesduizend zesdejaars uit het secundair onderwijs nemen jaarlijks deel aan de toelatingsexamens arts en tandarts. Een dergelijk massa-event is dit jaar als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk op één centrale locatie. Daarom verlopen ze volledig digitaal. De overheid is op zoek naar verschillende locaties met kleinere groepen, en kijkt daarvoor naar de secundaire scholen die beschikken over voldoende ICT-infrastructuur. Deze examens vinden plaats op 25 augustus (arts) en 26 augustus (tandarts).

Van de directeur van de secundaire school wordt verwacht dat hij/zij:

  • de schoolinfrastructuur ter beschikking stelt;
  • een ICT-verantwoordelijke aanduidt die mee de technische verantwoordelijkheid wil opnemen;
  • andere leraren die mee willen werken aan het examen ondersteunt en aanmoedigt.

Voor de toezichthouders is er een dagvergoeding van 125 euro; voor de ICT-verantwoordelijke 200 euro.

Met het oog op de betrouwbaarheid van de examenresultaten en de gelijke behandeling van alle deelnemers, mogen leerlingen niet deelnemen aan het examen in de eigen school. Positief neveneffect is wellicht wel dat de band tussen het toelatingsexamen en het secundair onderwijs wordt versterkt. Het toelatingsexamen komt dichter bij de leefwereld van de zesdejaars. Ook de leraren die zich dag in dag uit inzetten om de leerlingen klaar te stomen, zullen zo mogelijk nauwer betrokken kunnen worden bij het toelatingsexamen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen beseft dat het in deze coronatijden niet evident is om luttele dagen voor het nieuwe schooljaar, waarvan de volledige heropstart hoe dan ook onzeker is, gevolg te geven aan de oproep van de overheid. Om die reden hebben wij daarin geen engagement genomen. Wel zegden we toe het bericht van de overheid mee te verspreiden, omdat we begrijpen dat het ook voor de examencommissie geen sinecure is om dit in coronatijden georganiseerd te krijgen. Daarom willen we scholen die mogelijkheden zien om hulp te bieden bij de organisatie van het ingangsexamen, aanmoedigen daarop in te tekenen.

Wil jouw school erbij zijn? Vul dan het contactformulier in voor 12 juni.