Ook zonder mandaat r.-k. godsdienst kun je aan de slag in katholieke basisschool

04 juli 2019

Op 20 augustus wordt een nieuwe procedure ingevoerd om het mandaat rooms-katholieke godsdienst aan te vragen. Je krijgt daarover informatie vanuit je vicariaat. Het mandaat geeft aan dat de leraar het vak r.-k. godsdienst mag geven. Vroeger was het de gewoonte dat leraren in de basisschool allemaal dat mandaat hadden. Vandaag heb je nog steeds een mandaat nodig voor de lestijden r.-k. godsdienst. Maar om titularis te zijn, is het mandaat niet vereist. Zowel de Vlaamse bisschoppen als Katholiek Onderwijs Vlaanderen hebben dat recent nog bevestigd. Uiteraard kan dat gevolgen hebben voor de organisatie van godsdienstonderwijs in de basisschool.

In een reactie op eerdere vragen over het mandaat gaf directeur-generaal Lieven Boeve al aan dat alle leraren, ongeacht hun afkomst, welkom zijn op een katholieke school. We kunnen immers niet langer van iedereen verwachten om op authentieke wijze, vanuit eigen beleefd geloof, r.-k. godsdienst te geven. Om degelijk godsdienstonderwijs op school te waarborgen, zijn er andere oplossingen mogelijk: een collega-leraar kan de godsdienstlessen overnemen van een collega zonder mandaat of godsdienst kan binnen co-teaching opgenomen worden. Op die manier blijft de geïntegreerde opdracht binnen het team gewaarborgd. Dat geldt ook voor stagiaires die in het kader van hun lerarenopleiding in katholieke basisscholen stage lopen.

Schoolbesturen beslissen uiteraard zelf over wie ze in hun school aanwerven. Niettemin is het beschikken over een mandaat r.-k. godsdienst op zichzelf geen voorwaarde om in een katholieke basisschool aan de slag te kunnen. Wel mag je verwachten van alle (toekomstige) leraren aan een katholieke school, zoals in de Engagementsverklaring omschreven wordt, dat zij samen actief bijdragen aan het leven op een katholieke dialoogschool – in gesprek met leerlingen, elkaar en de schoolleiding.

Meer info vind je ook hier:

Voor administratief-juridische vragen kun je terecht bij Els Goeminne (Dienst Personeel). Voor inhoudelijke vragen over de visie kun je terecht bij Tom Uytterhoeven (Dienst Identiteit & kwaliteit). Bij vragen over mandaten kun je terecht bij je bisschoppelijk gedelegeerde.