Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in basisscholen

03 juni 2020

De corona-periode zorgde ervoor dat anderstalige nieuwkomers wekenlang geen onthaalonderwijs kregen. De betrokken leerlingen konden ook minder genieten van het afstandsonderwijs, omdat ze onvoldoende taalvaardig zijn in het Nederlands of soms zelfs analfabeet zijn.

Een nieuwe onderwijstaal leren loopt heel moeilijk in dergelijke omstandigheden. Je leert taal immers in interactie met je leraar en je medeleerlingen en in een warm taalbad. Ook werken aan sociale integratie is heel moeilijk (onmogelijk) te realiseren via afstandsonderwijs.

De betrokken scholen vroegen daarom om het onthaalonderwijs voor die leerlingen te verlengen. In het Corona-3 decreet zal dat mogelijk gemaakt worden. We wachten nog op de teksten van dat decreet om zicht te krijgen op de concrete aanpassingen aan de regels voor het onthaalonderwijs.