Onderzoek naar studiekosten in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs

19 april 2017

Het HIVA (het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven), voert tijdens het schooljaar 2017-2018 in opdracht van de Vlaamse overheid een onderzoek naar de studiekosten in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

Deelname aan het onderwijs heeft voor de leerling en zijn/haar ouders een duidelijke kost. In het schooljaar 2006-2007 werden de gemiddelde studiekosten geschat op circa 327 euro in het gewoon basisonderwijs en op 979 euro in het gewoon secundair onderwijs (onderzoek van het HIVA). Uit hetzelfde onderzoek bleek bovendien dat de studiekosten aanzienlijk sneller toenamen dan wat kon worden verwacht op basis van de stijging van het algemeen prijspeil. Het is daarom noodzakelijk om de evolutie van de studiekosten blijvend op te volgen en regelmatig een betrouwbare schatting te maken. 

Om de studiekosten in kaart te brengen, wordt de medewerking van scholen en ouders gevraagd. De selectie van de scholen voor het schooljaar 2017-2018 gebeurt dit schooljaar. Op die manier kan het onderzoek tijdig aangekondigd worden en kunnen ouders de gemaakte kosten vanaf het begin van het schooljaar bijhouden. Als jouw school wordt gecontacteerd, raden wij aan om jouw medewerking aan dit onderzoek te overwegen.