Onderzoek naar de perceptie en motivatie in verband met reanimatie

11 januari 2016

Naar aanleiding van de oprichting van de Taskforce EHBO ontwikkelden de Universiteiten Gent en Antwerpen een onderzoek naar de perceptie en motivatie in verband met reanimatie bij leerlingen, leerkrachten en directieleden.

Via de vragenlijsten wordt er gepeild naar hoe het huidige reanimatieonderwijs plaatsvindt, wat de perceptie hierrond is bij leerlingen, leerkrachten en directieleden en op welke vlakken dit nog kan verbeteren. Het doel is het in kaart brengen van de noden en knelpunten binnen het reanimatieonderwijs om zo een performanter aanbod en aangepaste hulpmiddelen voor de scholen te bieden.

Het gaat om een aparte enquête voor leerlingen, leerkrachten en directieleden.

Het resultaat zal gerapporteerd worden aan minister Crevits en gepresenteerd worden op een symposium rond reanimatie in het onderwijs.

Meer informatie: www.reanimerenopschool.be