Onderwijsspiegel buitengewoon onderwijs: katholieke scholen doen het beter

17 juni 2020

Vorige week publiceerde de onderwijsinspectie haar jaarlijks rapport. Daarbij ging veel aandacht naar de matige resultaten van scholen in het buitengewoon onderwijs, wat tot onrust leidde. Een grondige blik op de volledige resultaten toont echter aan dat katholieke scholen beter presteren dan de algemene toelichting doet uitschijnen. We maken geen vergelijking met de andere onderwijsnetten.

De Onderwijsspiegel rapporteert netoverschrijdend en maakt dus abstractie van de onderwijsnetten. Bovendien neemt de onderwijsinspectie voor de rapportering van de inspectieverslagen niet alle scholen op die dat schooljaar bezoek kregen van de inspectie. Zo baseert het rapport zich op 23 inspectieverslagen, terwijl in het schooljaar 2018-19 33 buitengewone scholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen de inspectie over de vloer kregen. Eigen bevraging bij deze scholen schetst een genuanceerder en hoopvoller beeld.

Resultaten Onderwijsspiegel

2018-2019

Aantal scholen

Gunstig

Gunstig met werkpunten

Ongunstig

Bubao

35

14 (40%)

10 (28,6%)

11 (31,4%)

Buso

18

6 (33,3%)

8 (44,4%)

4 (22,2%)

Totaal

53

20 (38%)

18 (34%)

15 (28%)

 

Resultaten inspectie katholieke buitengewone scholen

2018-2019

Aantal scholen

Gunstig

Gunstig met werkpunten

Ongunstig

Bubao

21

11 (52%)

6 (29%)

4 (19%)

Buso

12

7 (58%)

5 (42%)

0

Totaal

33

18 (55%)

11 (33%)

4 (12%)

Deze cijfers zijn dus betrouwbaarder, maar duiden nog steeds enkele werkpunten aan, zoals de implementatie van het cyclisch proces van handelingsplanning in de volledige schoolwerking.

Uiteraard zien we in de rechterkolom liefst enkel nullen staan. Scholen kunnen daarvoor blijven rekenen op onze pedagogische begeleiding.