Onderwijsplanning so-buso: richtlijnen voor programmaties op 1 september 2021 – eerste update

17 juni 2020

In de nieuwsbrief 201 van 14 mei kondigden we het vernieuwde thema Onderwijsplanning aan. In hetzelfde bericht las je een aantal aandachtspunten voor zowel het gewoon als voor het buitengewoon onderwijs. Voor enkele van deze aandachtspunten formuleren we een update.

Aandachtspunten voor het gewoon voltijds en deeltijds secundair onderwijs

 • De programmatie van opleidingen Duaal leren is niet langer onderworpen aan de interne planningsprocedure (KathOndVla en DPCC). De aanvraagdossiers worden rechtstreeks ingediend bij AGODI ten laatste 30 november 2020. Deze aanvraagdossiers moeten eveneens voor overleg naar de Regionale overlegfora gestuurd worden (zie criterium 8 – punt van de Omzendbrief SO 61). Scholen en centra contacteren het Regionaal overlegforum waaronder ze ressorteren, om af te spreken over aanpak en timing van het overleg. Binnenkort volgt meer nieuws over de programmatiemogelijkheden voor opleidingen OK2 (onderwijskwalificaties van niveau 2 - tweede graad).
 • De programmatie van de opleidingen Leren en werken was tot nog toe nooit onderworpen aan de interne planningsprocedure (KathOndVla en DPCC), en dat blijft ook zo. De overheid evenwel zal de vrije programmatie van de opleidingen Leren en werken ten dele ongedaan maken. Centra die bepaalde bijkomende opleidingen willen programmeren op 1 september 2021, zullen een aanvraagdossier moeten indienen bij AGODI ten laatste 30 november 2020. Over de precieze procedure kan op dit moment nog steeds geen uitsluitsel gegeven worden. Informatie over de concordantie(modaliteiten) volgt zo snel mogelijk.
 • Op 1 september 2021 wordt het eerste leerjaar van de tweede graad Modernisering so uitgerold.
  • Concordanties en programmatie basisstudieaanbod vallen onder de planningsbevoegdheid van de scholengemeenschap (of het regionaal platform waar opgericht). In enkele gevallen wordt het recht op concordantie ingeperkt. Een paar scholengemeenschappen moet voor de programmatie van bijkomend basisstudieaanbod met een planningsrestrictie rekening houden;
  • Programmatie specifiek studieaanbod is DPCC-materie; voor deze programmaties zijn er summier planningscriteria uitgeschreven. In dit document lees je ook meer over organisatie- en schoolmodellen.
 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen kreeg het antwoord dat de overheid niet kan schuiven met haar indiendatum van 30 november 2020. We zijn dan ook genoodzaakt onze indiendatum van 15 september 2020 voor de interne planningsprocedure (KathOndVla en DPCC) te handhaven. 
  • Let wel: de indiendatum 15 september geldt strikt genomen enkel voor de programmaties specifiek aanbod (d.w.z. tweede graad Modernisering so en derde graad incl. zevende jaren huidige structuur so). Voor het omstandige planningswerk (hoe concorderen? welk basisaanbod bijkomend programmeren?) heb je in principe tijd tot 30 november 2020 (indiendatum AGODI). De opbouw van een nieuw structuurplan is op termijn ongetwijfeld nuttig. Maar we vragen dit niet op.
  • In uitzonderlijke omstandigheden is een uitstel (tot uiterlijk 11 oktober 2020) bespreekbaar. De scholengemeenschap contacteert daartoe de DPCC-voorzitter ten laatste op 8 september 2020. Op dat moment dienen de programmatie-intenties voor specifiek studieaanbod meegedeeld te worden.
 • Voor een aangepaste matrix so en aangepaste concordantietabellen is het nog steeds wachten op de officiële publicatie in de Omzendbrief SO 60, bijlagen 34 (matrix) en 35 (concordantietabel). De te verwachten aanpassingen aan de matrix, enkel op het niveau van de derde graad, lees je op deze planningstool.
 • In afwachting van de concretisering van de programmatieregels voor de gemoderniseerde tweede en derde graad in de Omzendbrief SO 61 voegen we in bijlage een PPP met gebalde informatie over de Onderwijsplanning-Programmatie 2021-2022. In deel II van de PPP lees je meer over de programmatieregels. Belangrijk aandachtspunt: de vrije programmatie is ten vroegste met ingang van het schooljaar 2025-2026 aan de orde.

Aandachtspunten voor het buitengewoon secundair onderwijs

 • De programmatie van opleidingen Duaal leren is niet langer onderworpen aan de interne planningsprocedure (KathOndVla en DPCC). De aanvraagdossiers worden rechtstreeks ingediend bij AGODI ten laatste 30 november 2020. Deze aanvraagdossiers moeten eveneens voor overleg naar de Regionale overlegfora gestuurd worden (zie criterium 8 – punt 3.6.12 van de Omzendbrief SO/2006/03(BuSO). Scholen contacteren het Regionaal overlegforum waaronder ze ressorteren, om af te spreken over aanpak en timing van het overleg.
 • Voor buso-scholen OV4 wordt vanaf 1 september 2021 het eerste leerjaar van de tweede graad Modernisering so uitgerold. In functie van de interne planningsprocedure wordt er verder geïnvesteerd in het regionaal overleg met alle directies. We mikken opnieuw op een totaaloverzicht als gemeenschappelijke aanvraag voor KathOndVla en DPCC. We communiceren zodra hierover duidelijkheid is. Over de precieze richtlijnen voor de externe planningsprocedure kan op dit moment nog steeds geen uitsluitsel gegeven worden.
 • Voor buso-scholen OV3 start vanaf 1 september 2021 de Modernisering so in de opleidingsfase. In functie van de interne planningsprocedure wordt er verder geïnvesteerd in het regionaal overleg met alle directies. We mikken opnieuw op een totaaloverzicht als gemeenschappelijke aanvraag voor KathOndVla en DPCC. Door de DPCC goedgekeurde programmaties worden ingediend bij AGODI tegen 30 november 2020.

 Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Patrick Deboutte of bij Isabelle Dobbelaere.