Ondersteuningsmodel: vanuit eigen project voluit kiezen voor verderzetting en verdieping samenwerking met scholen van andere netten

18 mei 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert de ondersteuningsnetwerken netgebonden, maar voorziet tegelijk maximaal in mogelijkheden tot samenwerking met scholen van andere netten. We willen de bestaande samenwerkingsvormen tussen de scholen van verschillende netten honoreren en waar mogelijk verder uitdiepen. De samenwerking kan drie vormen aannemen:

  • Scholen van een ander net kunnen aansluiten bij een dergelijk ondersteuningsnetwerk of specifieke ondersteuning vragen;
  • Scholen van het eigen net kunnen, indien ze dit wensen, opteren voor ondersteuning door een ondersteuningsnetwerk van een ander net;
  • Samenwerking tussen ondersteuningsnetwerken van verschillende netten: we verkennen actief de mogelijkheid of en hoe samenwerking tussen ondersteuningsnetwerken van verschillende netten de internettensamenwerking kan versterken.