Ondersteuning modernisering eerste graad so

05 oktober 2017

We krijgen heel wat vragen van scholengemeenschappen om ondersteuning te bieden bij de eerste fase van de modernisering so, de eerste graad, en gaan daar graag op in. Elke scholengemeenschap heeft de komende maanden één ticket en kan kiezen tussen een toelichting voor een ruim publiek (coördinatoren, leraren …) of voor een overleg met bestuurs- en/of directieleden. Via modernisering [at] katholiekonderwijs.vlaanderen kun je je vraag en keuze kenbaar maken. Eerst komt eerst maalt. We zorgen er wel voor dat elke vraag een passend antwoord krijgt.

Op de themapagina Modernisering so vind je de meest recente teksten over dit item. De tekst i.v.m. het keuzegedeelte van de eerste graad wordt momenteel herwerkt; in het voorontwerp van decreet wordt differentiatie losgekoppeld van vastgelegde differentiatiepakketten. Dat biedt meer mogelijkheden voor de school en daar willen we ook op inspelen.