Ondersteuning bij de vernieuwde privacywetgeving

20 december 2017

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Als aanvulling op ons opleidingsaanbod heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen de website www.privacyopschool.be ontwikkeld. Op de website vinden schoolbesturen achtergrondinformatie over de vernieuwde wetgeving. Er is ook een plan van aanpak om de nieuwe privacywet te implementeren in de schoolwerking.