Omzetting van HGD type 3 naar gemotiveerd verslag type 3

24 oktober 2018

In het schooljaar 2017-2018 konden leerlingen aangemeld worden bij de ondersteuningsnetwerken voor ondersteuning type 3 op basis van een HGD-traject. Het wijzigingsdecreet bepaalt dat die leerlingen - indien zij nood hebben aan verdere ondersteuning - ten laatste op 1 januari 2019 een volwaardig gemotiveerd verslag type 3 moeten hebben. De datum van opmaak en ingangsdatum op dit gemotiveerd verslag moet tussen 1 september 2018 en 1 januari 2019 liggen.

CLB-teams zijn intussen bezig met de opmaak van die gemotiveerde verslagen. We stellen echter vast dat bij schoolverandering, die gepaard gaat met een verandering van CLB, de nieuwe CLB-teams niet altijd op de hoogte zijn van de lopende ondersteuning. We vragen daarom aan de ondersteuningsnetwerken die leerlingen type 3 ondersteunen die nog geen volwaardig gemotiveerd verslag hebben, om dat te signaleren aan het CLB-team van de school waar de leerling is ingeschreven.