Omzendbrief over samenstelling ondersteuningsnetwerken gepubliceerd

07 juni 2017

Op 2 juni 2017 werd een nieuwe omzendbrief NO/2017/01 - ‘Samenstelling ondersteuningsnetwerken in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2017-2018’ gepubliceerd. In de omzendbrief lees je alle details over de samenstelling van de ondersteuningsnetwerken. Er wordt concreet de vraag gesteld om “indien mogelijk tegen 15 juni en uiterlijk op 30 juni 2017” de samenstelling van de ondersteuningsnetwerken voor het schooljaar 2017-2018 door te geven. Om zo snel als mogelijk concreet zicht te hebben op de toegekende middelen per ondersteuningsnetwerk stellen we 15 juni 2017 voor als deadline om het formulier met de samenstelling van de ondersteuningsnetwerken door te geven aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (via ondersteuningsnetwerken.agodi [at] vlaanderen.be). 

AgODi kiest louter omwille van pragmatische redenen om in de startfase te werken met een contactschool in het ondersteuningsnetwerk. Dit is enkel bedoeld om de communicatie tussen AgODi en het ondersteuningsnetwerk te faciliteren.

Je vindt in de omzendbrief nog een tweede formulier: ‘Melding van samenwerking in het kader van de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’. Elke individuele school voor gewoon en buitengewoon onderwijs (en centrum dbso) vult dat formulier in. Daarmee meld je met welke scholen je momenteel in het kader van de waarborgregeling samenwerkt en bij welk ondersteuningsnetwerk je in het schooljaar 2017-2018 aansluit (naam contactschool).

Aanstaande maandag 12 juni 2017 informeren we je via een Extra nieuwsbrief zo goed mogelijk over wat we vandaag al weten, met onder meer een reeks veelgestelde vragen en enkele modellen.