Nota van de internettensamenwerkingscel CLB over de ‘Invoering ondersteuningsnetwerk'

09 mei 2017

Vanuit de Internettensamenwerkingscel CLB (ISC) werd vorige week een nota verstuurd naar alle Centra voor Leerlingenbegeleiding met een aantal richtlijnen en concretisering van een aantal elementen uit de nota 'Invoering ondersteuningsnetwerk'. Eén van de elementen in de nota betreft de suggestie om op schoolniveau een overzicht te maken van alle leerlingen die nood hebben aan ondersteuning én er volgens de huidig geldende criteria ook voor in aanmerking komen. Dat overzicht kan in eerste instantie door het CLB worden opgemaakt, maar uiteraard is het wenselijk om het ook samen met de scholen te doen. Daarom wordt de nota op vraag van het CLB ook aan de scholen verspreid.

Vanuit de ISC werd ter ondersteuning ook een Excel ter beschikking gesteld die kan gebruikt worden om een overzicht op schoolniveau te maken. Eens duidelijk wordt op welk ondersteuningsnetwerk een school een beroep zal doen, kan het document binnen de ondersteuningsnetwerken worden opgevolgd. De leerlingen die kunnen opgenomen worden in het overzicht, zijn leerlingen met een nood aan ondersteuning in het schooljaar 2017-2018 die reeds gekend zijn bij het CLB en beschikken over een inschrijvingsverslag, verslag of gemotiveerd verslag. Welke ondersteuning mogelijk is voor die leerlingen zal voorwerp zijn van overleg met alle betrokkenen. Voor de groep leerlingen die voldoen aan de criteria voor opmaak gemotiveerd verslag type 3 (de zogenaamde 'rechtstreekse GON type 3') is overleg nog lopende. Leerlingen die voldoen aan alle criteria voor een gemotiveerd verslag type 3 en nood hebben aan ondersteuning in het schooljaar 2017-2018, maar nog geen gemotiveerd verslag hebben, kunnen wel opgenomen worden in het overzicht.