Nota splitsing leergebied wereldoriëntatie

14 september 2015

De omzendbrief (referentie BaO/2014/02, publicatiedatum 15/05/2015, laatste wijziging 09/06/2015) meldt dat de overheid vanaf 1 september 2015 het leergebied wereldoriëntatie splitst in twee nieuwe leergebieden, namelijk ‘mens en maatschappij’ en ‘wetenschappen en techniek’. Toch kan een school de benaming wereldoriëntatie op het lessenrooster en in de agenda blijven gebruiken. Ze moet wel kunnen aantonen dat de leerplandoelen van beide gebieden gerealiseerd worden. Ons leerplan wereldoriëntatie omvat alle ontwikkelingsdoelen en eindtermen van beide leergebieden. Meer informatie vind je in de volgende nota. Daarnaast stellen we ook een concordantielijst vorige en huidige ontwikkelingsdoelen wereldoriëntatie en een concordantielijst vorige en huidige eindtermen wereldoriëntatie ter beschikking.