Noodzakelijk overleg tussen school en internaat bij de voorbereiding van september

09 juni 2020

De context van internaten is erg verschillend. Bepaalde internaten zijn verbonden aan één school, de meeste internaten werken samen met verschillende scholen. Het is mogelijk dat er in september opnieuw een combinatie nodig is van fysiek onderwijs en afstandsonderwijs. Als school hou je bij de organisatie best rekening met de interne leerlingen zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van de ondersteuning van het internaat,  aansluitende dagen les in plaats van op maandag en donderdag ...

Op die manier blijft het internaat relevant voor de kinderen die deze (leer)ondersteuning nodig hebben. Zeker bij grotere groepen internen in een school en in het bijzonder bij leerlingen die veraf wonen, is een afstemming over organisatie tussen school en internaat erg belangrijk. 

School en internaat maken dan ook best afspraken over opvang en over hoe bepaalde leerlingen het best ondersteund worden. Bekijk je als school hoe je bij de voorbereiding van het nieuwe schooljaar internaatsbeheerders tijdig kunt betrekken?