Nieuwsflash netoverschrijdende curriculumontwikkeling volwassenenonderwijs - februari 2016

22 februari 2016

In de 'Nieuwsflash netoverschrijdende curriculumontwikkeling volwassenenonderwijs – februari 2016’ informeren we je over de stand van zaken in verband met de netoverschrijdende curriculumontwikkeling in het volwassenenonderwijs. De pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) blijven het belangrijk vinden om gezamenlijk te communiceren over de netoverschrijdende curriculumontwikkeling in het volwassenenonderwijs.