Nieuwsbrief Multiplus februari 2016

16 februari 2016

Multiplus is een expertisecentrum rond personen met ernstige meervoudige beperkingen. Via een driemaandelijkse nieuwsbrief verspreiden ze (praktische) informatie en documentatie over materialen, methodieken, ondersteuningsvormen … die bruikbaar zijn in opvoeding, onderwijs en hulpverlening aan personen met ernstige meervoudige beperkingen. Ze houden je ook op de hoogte van interessante activiteiten omtrent de doelgroep en de stand van zaken in Multiplus. Vanuit het Team buitengewoon onderwijs willen we de nieuwsbrief Multiplus van februari 2016 graag onder de aandacht brengen. Via de website van Multiplus kom je meer te weten over hun activiteiten en kun je je ook inschrijven voor de nieuwsbrief Multiplus.