Nieuwe raamovereenkomst met Microsoft: MSKIS 5

27 september 2017

Sinds begin deze week is MSKIS 5 beschikbaar. Het contract start vanaf 1 oktober 2017 en vervangt de vroegere MSKIS-contracten.

Het nieuwe MSKIS-contract (School agreement – Microsoft EES) is een huurcontract van licenties voor pc’s en servers, specifiek aangepast voor het onderwijs. De licentietelling is niet langer gebaseerd op het aantal toestellen, maar op het aantal voltijdse medewerkers (fte’s of fulltime-equivalenten). Een fte is een werknemer of leraar van de school die minimaal 200 uur per jaar in die school werkt. Er zijn verschillende licentiemodellen mogelijk.

Scholen, scholengemeenschappen en scholengroepen kunnen instappen. Het minimumaantal fte’s voor een contract is 100. Indien je minder dan 100 fte’s hebt, kun je kiezen voor OVS-ES (Open Value Subscription for Education Solutions).

Office 365-licenties blijven gratis voor leerlingen en leraren, zodra de school een licentiecontract heeft afgesloten.