Nieuwe niveaucoördinator bao PB Regio Mechelen-Brussel

28 april 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen krijgt vanaf 1 september 2016 een nieuwe niveaucoördinator voor het basisonderwijs in Mechelen-Brussel. Rita Mouton volgt Jo Coppens op. We danken de heer Coppens voor de grote inzet van de voorbije jaren en zullen hem op gepaste wijze in de bloemetjes zetten. We wensen mevrouw Mouton alle succes toe!