Nieuwe modellen functiebeschrijving en nascholing over functioneren en evalueren

19 september 2017

Vanaf nu vind je onder het thema Evaluatie en loopbaanbegeleiding geactualiseerde en nieuwe modellen van functiebeschrijving voor alle ambten binnen alle niveaus. De inhoudelijke invulling van de modellen voor de ambten binnen het buitengewoon basisonderwijs beperkt zich voorlopig tot het ambt van onderwijzer ASV en directeur. Een voorstel van inhoud voor de andere modellen van het buitengewoon basisonderwijs volgt later, evenals een actualisering van andere modeldocumenten (uitnodiging functioneringsgesprek, verslag functioneringsgesprek ...) binnen dat thema.

Wie graag meer weet over hoe je een succesvol evaluatiebeleid kan uitbouwen, kan zich inschrijven voor onze nascholing 'Succesvol traject van functioneren en evalueren: juridisch kader', die in elke regio georganiseerd wordt. Meer info vind je op nascholing.be. Warm aanbevolen!