Nieuwe leerplannen vierde graad deeltijds kunstonderwijs

06 mei 2020

De inspectie gaf een gunstig advies over de vernieuwde leerplannen voor de vierde graad Beeldende en audiovisuele kunsten. Het gaat over de leerplannen Beeldend kunstenaar, Ontwerper en Fotograaf, met de respectieve opties en de leerplannen voor de kortlopende studierichtingen en de specialisaties.

De definitieve versies van de nieuwe leerplannen vierde graad gelden vanaf het schooljaar 2020-2021 en zijn beschikbaar via www.katholiekonderwijs.vlaanderen/deeltijds-kunstonderwijs.

Met vragen in verband met de (nieuwe) leerplannen voor deeltijds kunstonderwijs kun je mailen naar marleen.lippens [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.