Nieuwe inschrijvingsregels: minder planlast, meer transparantie en vrijere schoolkeuze

07 september 2018

Vandaag bereikte de Vlaamse Regering een akkoord rond nieuwe inschrijvingsregels. Globaal bekeken is dit een goed akkoord waarbij de grootste knelpunten rond inschrijven worden aangepakt.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt het positief dat ouders opnieuw een grotere vrijheid kunnen genieten bij de keuze van de school voor hun zoon of dochter. Positief is ook dat de nieuwe regelgeving komaf maakt met de planlast voor scholen die geen capaciteitsproblemen hebben. De afgesproken tijdslijn voor aanmeldende basisscholen en alle secundaire scholen in Vlaanderen en Brussel zorgt voor meer transparantie voor alle betrokkenen en neemt de inschrijvingsdruk weg. Dankzij de nieuwe regels behoren dubbele inschrijvingen tot het verleden.

Verrassend is wel dat de Vlaamse Regering voor het basisonderwijs vasthoudt aan het systeem van dubbele contingentering, daar waar het in het secundair onderwijs afgeschaft wordt. Dat beperkt niet alleen de vrije schoolkeuze, het houdt het aanmeldingssysteem minder transparant en nodeloos complex.

Ten slotte heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen vragen bij de veranderende rol van de gemeenten binnen het lokaal overlegplatform (LOP). Door de gewijzigde samenstelling zullen gemeenten die zelf onderwijs aanbieden zowel rechter als partij worden.

“We zijn blij dat de Vlaamse Regering na al die jaren een aantal problemen rond inschrijvingen structureel oplost. De nieuwe regels verhogen de transparantie, verminderen de planlast en vergroten de vrije schoolkeuze. Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de eindbalans dus positief”, zo stelt Lieven Boeve, directeur-generaal.