Nieuwe Europese drempelbedragen vanaf 1 januari 2020

07 januari 2020

Eind oktober publiceerde de Europese Unie vier verordeningen met nieuwe drempelbedragen voor de overheidsopdrachten en concessies die onderworpen zijn aan de Europese bekendmakingsregels. Met een ministerieel besluit van 20 december 2019 worden die bedragen nu overgenomen in de Belgische koninklijke besluiten op de overheidsopdrachten en concessies. De aangepaste Europese drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2020 en blijven geldig tot 31 december 2021.

Hierna volgt een overzicht van de nieuwe Europese drempelbedragen opgesplitst per soort opdracht (klassieke sectoren):

  • opdrachten voor werken: 5 350 000 euro (in plaats van 5 548 000 euro)
  • opdrachten voor leveringen en diensten: 214 000 euro (in plaats van 221 000 euro)
  • opdrachten voor diensten die betrekking hebben op sociale en andere specifieke diensten: 750 000 euro (is onveranderd gebleven)

Ook voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt de regelgever strenger. Die drempel wordt verlaagd van 144 000 euro excl. btw naar 139 000 euro. Dat wordt bevestigd in het koninklijk besluit van 20 december 2019.

Binnenkort starten we vormingen rond overheidsopdrachten. Er zijn nog plaatsen beschikbaar!