Nieuwe en gewijzigde mededelingen voor het secundair onderwijs (29 oktober tot 11 november)

09 november 2015

Dit is het overzicht van de nieuwe publicaties secundair onderwijs die tussen 29 oktober en 11 november 2015 verschenen. De Mededelingen secundair onderwijs zijn ook terug te vinden op de webpagina's van de Dienst Lerenden en de Dienst Personeel:

 • Afwezigheden in het voltijds gewoon secundair onderwijs
  2008-12-18 
  Belangrijkste wijzigingen: Bij afwezigheden om medische redenen geldt niet langer dat in de week onmiddellijk voor of na een schoolvakantie steeds een medisch attest nodig is (punt 4.1).
 • Afwezigheden in het deeltijds beroepssecundair onderwijs
  2009-03-30
  Belangrijkste wijzigingen: Bij afwezigheden om medische redenen geldt niet langer dat in de week onmiddellijk voor of na een schoolvakantie steeds een medisch attest nodig is (punt 4.1).
 • De examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Regularisatie van studieloopbanen in het secundair onderwijs
  2012-09-24
  Belangrijkste wijzigingen: De voltallige toelatingsklassenraad kan een leerling op basis van resultaten bij de examencommissie toelaten tot een structuuronderdeel waarvoor hij vanwege een B- of C-attest niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet (punt 4).
 • Vakken en bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van leraar in het gewoon so
  2006-03-24
  Belangrijkste wijzigingen: De Mededeling werd geactualiseerd. Belangrijkste aanpassingen: Master toegepaste taalkunde met hoofdtaal Nederlands (punt 6.1); niveaubepalingen van diploma's in het ondersteunend personeel (6.1.3); diploma van onderwijzer of kleuteronderwijzer als BPB (6.2.3); hoedanigheid van priester als bekwaamheidsbewijs (6.5); overgangsmaatregelen voor AV Muzikale opvoeding, KV/PV Kunstinitiatie, TV/PV kantoortechnieken en AV Nederlands (9, 14 en volgende).