Nieuwe en gewijzigde mededelingen secundair onderwijs

19 augustus 2015

Hieronder vind je het overzicht van de nieuwe publicaties die tussen 3 juli en 19 augustus 2015 verschenen zijn op de informatiepagina voor het secundair onderwijs.

Geïntegreerd onderwijs in het SO. GON-begeleiding (2011-06-23 - gewijzigd)

Door het M-decreet zijn er een aantal wijzigingen in de GON-regelgeving. Zo is het recht op GON niet meer afhankelijk van een inschrijvingsverslag voor het BuO, maar wel van een gemotiveerd verslag. De inhoud van het gemotiveerd verslag komt uitgebreid aan bod in deze Mededeling. Daarnaast wordt ingegaan op het geven van dispenserende maatregelen aan GON-leerlingen en de rol van de begeleidende klassenraad hierbij.

Toelichting bij het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet)  (2014-01-16 - gewijzigd)

De Mededeling geeft een nieuwe stand van zaken op basis van o.a. aangepaste en nieuwe regelgeving (o.a. GON, ION, prewaarborgregeling).

De verdeling van de betrekkingen, reaffectatie en wedertewerkstelling (2003-07-16 - gewijzigd)

Belangrijkste wijzigingen: referentiedatum van 31 augustus voor de definitie van "hetzelfde ambt" (punt 4.3 en punt 7); voorafgaande maatregelen in het ondersteunend personeel (punt 8); toewijzing van niet-organieke betrekking door de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap (14.6 en 14.7); opschorting van de werking van de Vlaamse reaffectatiecommissie voor scholen die tot een scholengemeenschap behoren (15). Opgelet: deze opschorting stelt geen einde aan de toewijzingen die reeds eerder waren uitgesproken (22). Ook bijlage 6 (Reaffectatiereglementering in vogelvlucht) werd aangepast.

Administratieve toelatings- en overgangsvoorwaarden bij de overstap van het buitengewoon onderwijs naar het gemeenschappelijk curriculum in het gewoon voltijds secundair onderwijs (2003-06-13 - gewijzigd)

De overgang vanuit het buitengewoon secundair onderwijs OV 1, 2 en 3 naar het gewoon voltijds secundair onderwijs kan in elk leerjaar op basis van een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

Het ondersteunend personeel vanaf 2015-2016 (2009-12-01 - gewijzigd)

De Mededeling werd grondig gewijzigd naar aanleiding van de nieuwe regeling rond de bekwaamheidsbewijzen voor het ondersteunend personeel die ingaat op 1 september 2015. Ook de bijlage Reglementering voor het ondersteunend personeel in vogelvlucht werd aangepast.