Nieuwe directiecommissies van start gegaan

26 september 2019

De directiecommissies voor het leerplichtonderwijs, een belangrijke schakel in de advies- en besluitvormingsprocedure van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, werden opnieuw samengesteld. Het gaat om de directiecommissie voor het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs en het secundair onderwijs. De regionale directievergaderingen droegen de leden van de directiecommissie basisonderwijs en buitengewoon onderwijs voor. Voor de directiecommissie secundair onderwijs organiseerden we regionale verkiezingen. 

In september kwamen de directiecommissies de eerste keer samen in hun nieuwe samenstelling.