Nieuwe boekhoudkundige verplichtingen door het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

14 september 2020

Vanaf 2020 zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing. In de boekhouding van onderwijsvzw’s verandert er daardoor heel wat. Op 1 oktober nemen onze medewerkers je mee doorheen de nieuwe verplichtingen. Mocht deze datum niet passen, dan is er nog een mogelijkheid om deze sessie te volgen in december of in februari. Ook daarvoor staan de inschrijvingen open en is het aantal plaatsen beperkt. Meer informatie en inschrijvingsmogelijkheid vind je op www.nascholing.be.