Nieuw telefoniesysteem voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen

08 november 2018

Met het oog op een optimale dienstverlening werd tijdens de herfstvakantie voor de diensten in de Guimardstraat een nieuw telefoniesysteem ingevoerd. Zoals bij elke nieuwe implementatie duiken er bij het inwerkingstellen echter onverwachte situaties en problemen op. Die zijn zowel technisch als organisatorisch van aard en vragen om een aangepaste aanpak. We zoeken daarvoor zo vlug mogelijk naar gelijkgerichte oplossingen, en zijn ervan overtuigd dat die moeilijkheden eerstdaags van de baan zullen zijn.

We streven er naar al je vragen te beantwoorden en wie problemen zou ondervinden om een van onze medewerkers te contacteren, suggereren we om een e-mail te sturen (eventueel met de vraag om terug telefonisch contact op te nemen). Wij hopen te mogen rekenen op je begrip.