Nieuw nummer van VONDeling verschenen

06 november 2018

Het 28e nummer van het digitale tijdschrift VONDeling van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel is verschenen. Het nummer brengt:

 • Redactioneel artikel: van Allerzielen naar Kerstmis
 • Actualia over Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting (BOS)
 • Verslag van de Jaarvergadering voor schoolbesturen 18 september 2018
 • Informatie over vorming voor bestuurders
 • Verslag over de masterclass van Jean-Pierre Roelands 27 september 2018
 • Starttweedaagse Vicariaat Onderwijs
 • Verslag over de Impulsdag pastoraal basisonderwijs 13 september 2018
 • Opening werkjaar DPCM
 • Prijzen Focus Aarde
 • Eerste Tienerschool officieel geopend
 • Leraars in dialoog. Bijbel en Koran: twee geweldige boeken
 • Van I.R.O. naar DOKO
 • Personalia