Nieuw nummer van VONDeling

14 november 2017

Het 24e nummer van het digitale tijdschrift VONDeling van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel is verschenen. Het nummer brengt onder andere:

  • De nieuwe coördinator katholieke dialoogschool
  • Vormingsaanbod voor schoolbesturen
  • Stand van zaken BOS
  • Nieuws over overheidsopdrachten
  • Verslag over de Impulsdag schoolpastoraal basisonderwijs

Je vindt dit nummer en alle vorige nummers ook op de website.