Neutraliteit en de katholieke dialoogschool

27 oktober 2015

In De Standaard ontstond de voorbije week een polemiek rond het levensbeschouwelijk dominante discours bij de VRT. Daarbij aansluitend gaf Raymonda Verdyck haar mening over de noodzaak van neutraliteit in het gemeenschapsonderwijs. Katholiek Onderwijs Vlaanderen juicht toe dat het GO! zich bezint over de identiteit van zijn project. Vragen naar identiteit zijn immers eigen aan onze tijd, gekenmerkt door levensbeschouwelijke onoverzichtelijkheid en verscheidenheid. Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen denkt na over de identiteit van zijn opvoedingsproject. In de tekst N​eutraliteit en de katholieke dialoogschool schetst directeur-generaal Lieven Boeve de contouren van een katholieke school in de 21ste eeuw.