Negen nieuwe opleidingsprofielen voor het studiegebied ICT principieel goedgekeurd

07 juni 2016

De Vlaamse Regering keurde onlangs negen nieuwe opleidingsprofielen (OP’s) voor het studiegebied ICT in het secundair volwassenenonderwijs principieel goed. Die nieuwe OP’s zullen met ingang van 1 september 2016 in de cvo’s ingericht mogen worden.

De netoverschrijdende ontwikkelcommissie ICT, die instond voor de ontwikkeling van de nieuwe OP’s, is in de tussentijd niet bij de pakken blijven zitten en heeft - bij wijze van service voor alle centra - nog volgende zaken uitgewerkt:

Wat de vrijstellingsproeven betreft, is er momenteel alvast een papieren versie beschikbaar. Je kunt de proeven op eenvoudig verzoek verkrijgen bij Monique De Ridder of Roeland Van Kerckhove.

Het is evenwel de bedoeling om tegen 1 september 2016 de vrijstellingsproeven ook centraal en netoverschrijdend online ter beschikking te stellen van alle belanghebbende cvo’s. De meerwaarde van een online tool is evident: geautomatiseerde toetsafname, automatische score en resultaatbepaling ... De meerwaarde om die tool meteen centraal en netoverschrijdend te ontwikkelen, is eveneens duidelijk: de vragen zelf kunnen gemonitord worden, aanpassingen kunnen centraal op hetzelfde moment voor alle cvo’s worden doorgevoerd, scores kunnen per centrum, per cursist, per net/koepel/regio ... centraal worden bijgehouden en opgevolgd. Er zullen daarnaast ook de nodige rapporten en attesten kunnen worden gegenereerd.

Die online applicatie zal worden gerealiseerd door de ICT-dienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en zal toegankelijk zijn voor alle cvo’s met onderwijsbevoegdheid voor de desbetreffende ICT-opleidingen, ongeacht het net/de koepel, op voorwaarde dat je je

  • akkoord verklaart met het feit dat bepaalde centrum- en cursistengegevens op de server van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zullen terechtkomen;
  • in het Exceldocument 'gegevens van directies' de contactgegevens van het cvo nakijkt en uiterlijk voor 20 juni e.k. de nog ontbrekende gegevens (geboortedatum, stamboeknummer) aan Monique De Ridder of Roeland Van Kerckhove bezorgt. Die gegevens (geslacht / voornaam / familienaam / geboortedatum / stamboeknummer  / functie / e-mail + het instellingsnummer waar je die aan wilt koppelen) zijn noodzakelijk om een login aan te kunnen maken.

Tijdens de maanden juli en augustus zal een beperkte ‘test’-werkgroep van deskundigen uit de ontwikkelcommissie de online tool uitproberen om tegen de tweede helft van augustus/begin september een operationele versie klaar te hebben die dan voor alle centra opengesteld kan worden.

De nieuwe OP’s ICT en de netoverschrijdende vrijstellingsproeven zullen worden toegelicht op de infosessies van 14 en 21 juni. Mocht je je alsnog willen inschrijven, dan kan dat via het inschrijvingsformulier voor de studiemiddag: toelichting nieuwe opleidingsprofielen ICT. Er zijn nog enkele plaatsen vrij (14 juni 2016 van 14.00 uur tot 17.00 uur in Antwerpen - aula LBC, Sudermanstraat 5; 21 juni 2016 van 13.30 uur tot 16.30 uur in Gent - Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2).

Wij wensen je alvast veel succes met de nieuwe OP’s en danken je bij voorbaat voor je medewerking!