Nascholingsinitiatieven PEDIC

31 augustus 2016

Voor het basisonderwijs

Secundair onderwijs

Niveauoverstijgend

Een overzicht van al hun nascholingsinitiatieven vind je op de website: http://www.pedic.be.