Nascholingsinitiatieven Eekhoutcentrum

02 maart 2016

Voor het basisonderwijs:

Voor het secundair onderwijs:

Niveauoverstijgend:

Een overzicht van de nascholingsinitiatieven van het Eekhoutcentrum en een overzicht van hun internationale cursussen vind je online.