Nascholingsinitiatieven Eekhoutcentrum

25 november 2015

Het Eekhoutcentrum in Kortrijk plaatst volgende vormingen in de kijker.

Voor het basisonderwijs:

Voor het secundair onderwijs:

Niveauoverstijgend: