Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy

03 mei 2016

Voor het basisonderwijs:

Voor het secundair onderwijs:

Niveauoverstijgend:

Voor een overzicht van alle nascholingsinitiatieven verwijzen we graag naar hun nieuwe website: http://www.eekhoutacademy.be/

Een overzicht van hun internationale cursussen vind je op de website: http://erasmusplus-ist.eu/