Nascholingen in de kijker

24 juni 2020

De onderwijsspiegel 2020 leert ons dat  basisscholen nog een groeimarge hebben op vlak van kleuter- en leerlingenevaluatie.

 

Via drie verschillende nascholingen spelen we hier op in.

Krachtige leeromgeving: ‘aanpakken’ voor het leren van leerlingen met oog voor differentiatie en schoolorganisatie.

Evalueren is meer dan een observatie van kleuters in de bouwhoek of een toets op het einde van een lessenreeks. Een goed evaluatiebeleid vertrekt vanuit een krachtige leeromgeving:

  • Welke didactiek en methodieken zijn het meest efficiënt in de klas (Wat werkt?)
  • Hoe speel je beter in op verschillen tussen de leerlingen (differentiatie)?
  • Hoe kun je de context van de school aanpassen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen (schoolorganisatie)?
  • Hoe zorgt een krachtige leeromgeving voor een beter evaluatiebeleid?

Verdieping leerplan via leergebieden en thema’s: Module C - Evaluatie

Naast de krachtige leeromgeving willen we ook specifiek inzetten op evaluatie binnen de verschillende leergebieden of specifiek onderwerp.  In de nascholingen van verdieping leerplan via leergebieden en thema’s: Module C - Evaluatie krijg je vanuit de didactiek een beter zicht op evaluatie(instrumenten) binnen deze verschillende leergebieden of onderwerpen.

Continu werken aan kwaliteitsvol onderwijs, hoe doe je dat als leraar en als schoolteam?

De leraar als spilfiguur bij evaluatie.  In de nascholing Continu werken aan kwaliteitsvol onderwijs, hoe doe je dat als leraar en als schoolteam? onderzoeken we hoe je via een kritische en onderzoekende houding kan bijdragen aan kwaliteitsontwikkeling en eigen professionalisering. Vanuit rapportgegevens, obeservatiegegevens, info uit kind-en oudergesprekken ga je aan de slag.  Je denkt na hoe het komt dat je inspanningen al dan niet leiden tot het gewenste resultaat.

Bekijk ook zeker onze andere nascholingen op onze themapagina van Zin in leren! Zin in Leven! Zin in school! Ook daar is er nog meer aandacht voor breed evalueren.