Nascholing 'Zill en het nieuwe Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs'

26 november 2019

Het pas verschenen Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs wil elke school inspireren om in te spelen op de diversiteit van haar leerlingenpopulatie. Het nascholingsaanbod Zillspiratiedagen: Zill en GOK en zorgbeleid in elke klas! legt met leraren kleuter- en lager onderwijs de link tussen GOK- en zorgbeleid en de krachtlijnen van Zin in leren! Zin in leven! (Zill). Deelnemers verkennen vanuit de GOK- en zorgbeleidsbril de ontwikkelvelden, ontwikkelthema’s en ontwikkelstappen en werken onderwijsarrangementen voor concrete leerlingengroepen uit. Door het verkennen van differentiatiemogelijkheden ontdekken ze kansen om het leerplan bij elke leerling te realiseren.