Nascholing verlofstelsels voor gesubsidieerde personeelsleden

28 februari 2018

Scholen zijn volop bezig met de modaliteiten van verloven voor het volgende schooljaar. De Dienst Personeel komt daarvoor naar je toe. In elke regio bieden wij toelichtingen bij de wijzigingen van de verlofstelsels voor de gesubsidieerde personeelsleden. De infosessie is in de eerste plaats bedoeld voor administratief medewerkers gewoon en buitengewoon basisonderwijs (in de voormiddag) en medewerkers van het ondersteunend personeel uit het secundair en het volwassenenonderwijs (in de namiddag). Uiteraard zijn ook geïnteresseerde directeurs welkom. 

Schrijf je nog snel in voor de nascholing basisonderwijs of nascholing secundair en volwassenenonderwijs.