Nascholing: De globale puntenenveloppe; het ondersteunend personeel

27 oktober 2015

In januari en februari 2016 biedt de Dienst personeel een nascholing aan over de globale puntenenveloppe en het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. Deze sessies zijn bestemd voor verantwoordelijken voor personeelsadministratie, stafmedewerkers van scholengemeenschappen, directieleden en coördinerend directeurs. Ze gaan door op 15 januari (Gent), 20 januari (Antwerpen), 28 januari (Hasselt), 2 februari (Mechelen) en 5 februari (Brugge). Deelnemen is gratis, maar u dient wel in te schrijven voor de nascholing.