Model voor dubbele boekhouding in het katholiek onderwijs

28 september 2015

Op 6 juli zijn in het Belgisch Staatsblad enkele wijzigingen aan het model voor dubbele boekhouding in het katholiek onderwijs gepubliceerd. Dit model dateert uit 2006 en legt een specifieke regelgeving vast waarbinnen schoolbesturen die aan de criteria van een grote of een zeer grote vzw beantwoorden, hun boekhouding kunnen voeren. Het model is volledig conform met de wettelijke bepalingen zoals die ook voor ondernemingen gelden, maar is afgestemd op de onderwijscontext. Het biedt een duidelijk kader voor het boeken van specifieke onderwijsgebonden verrichtingen zoals AGIOn-subsdies, DBFM-contracten, erfpachten, werkingstoelagen, verhuur van leerboeken, leerlingenrekeningen, verkoop van goederen en diensten voortkomend uit de onderwijsactiviteit, internaatsgelden, fusie of overname van scholen, afschrijving van containerlokalen, …

Alle informatie omtrent dit model vind je voorlopig nog op de website www.vvkso.be > Dubbele boekhouding. Daar vindt u ook een vragenbank met meer dan 250 vragen en antwoorden omtrent boekhoudkundige aspecten.