Memorandum - schoolleiderschap

16 mei 2019

Tijdens ons congres van 22 januari gaven we toelichting bij de tien prioriteiten van ons memorandum voor de Vlaamse Regering 2019-2024. De komende weken berichten we in de nieuwsbrief telkens over één prioriteit. In dit bericht leggen we de focus op het belang van de schoolleider. De wetenschappelijke literatuur over de verantwoordelijkheid is unaniem: hun belang voor onder meer de onderwijs-, leer-, zorg- en schoolcultuur en voor het beperken van planlast is zeer groot. Net zoals bij de leraren geldt voor hen dat de randvoorwaarden gecreëerd dienen te worden waarbinnen zij hun werk naar behoren kunnen doen.

Welke maatregelen vragen we?

 • Bouw een voldoende loonspanning van minimaal 35 procent uit tussen wervings- en selectie-/bevorderingsambten, in het bijzonder voor directeurs, en hou die constant over de volledige loopbaan.
 • Voorzie in voldoende middelen voor professionalisering.
 • Geef meer ruimte voor lokaal personeelsbeleid door:
  • de omschrijving van de opdracht van leraren in een jaaropdracht met ruimte voor
   • bredere inzetbaarheid op basis van competenties
   • loopbaandifferentiatie
   • aanvangsbegeleiding
   • professionalisering
  • affectatie aan het schoolbestuur
  • ongekleurde omkadering
  • een beheersbare en effectieve functionerings- en evaluatieprocedure.
 • Zet het ambt van internaatbeheerder om in een directieambt met een verloning van directeur basisonderwijs.