Meld ondersteuning voor leerlingen type 2, 4, 6 en 7 aan Discimus en controleer via ‘Mijn Onderwijs’

18 september 2019

In de nieuwsbrief van 22 augustus 2019 riepen we al op om de leerlingen met een gemotiveerd verslag, verslag of inschrijvingsverslag type 2, 4, 6 en 7 die bij jou op school zitten en waarvoor je ondersteuning wenst, door te geven aan Discimus. Het gaat daarbij steeds om leerlingen waarvoor het handelingsgericht diagnostisch traject door het CLB werd afgerond en het CLB tot de conclusie kwam dat de leerling voldoet aan de criteria voor opmaak van een (gemotiveerd) verslag.

Hoe geef je dat door?

Via jouw schooladministratiepakket (Informat, Broekx, Wisa, Eduweb). Daarvoor werden de nodige aanpassingen gedaan.
Scholen aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk Kempen vrij, Antwerpen plus en VoKa melden aan via DIPLON.

Wat geef je door?

De leerling, de ondersteunende buo-school (hou het instellingsnummer bij de hand) en de startdatum van de ondersteuning (die ligt altijd tussen 1 september 2019 en 1 oktober 2019, ook voor leerlingen die al langer ondersteuning krijgen omdat het hier gaat over ondersteuning van het lopende schooljaar).

Wanneer geef je het door?

Zo snel mogelijk en ten laatste tegen 1 oktober 2019. Neem ook contact op met de buo-school die de ondersteuning opneemt, bij voorkeur voordat je de leerling doorgeeft aan Discimus.

Hoe controleer je of je de juiste gegevens hebt doorgegeven?

Vanaf 17 septebemr 2019 vind je wekelijks een rapport in ‘Mijn Onderwijs’. Als je geattendeerd bent, krijg je een e-mail telkens er een nieuw document gepubliceerd wordt in ‘Mijn Onderwijs’. Ook de ondersteunende buo-scholen krijgen via ‘Mijn Onderwijs’ wekelijks een rapport van de gegenereerde omkadering, de leerlingen en de scholen gewoon onderwijs die voor ondersteuning zijn gemeld aan Discimus.

Aanvullende informatie

  • De ingangsdatum en datum van ondertekening op het verslag en gemotiveerd verslag moeten beide ten laatste op 1 oktober 2019 gedateerd zijn. Zo niet, worden de leerlingen op 1 oktober 2019 niet meegeteld in functie van de omkadering. Pas op de eerste schooldag van februari zullen zij dan meetellen.
  • Het is een bijzonder aandachtspunt voor leerlingen met een gemotiveerd verslag die van het basis- naar het secundair onderwijs zijn overgegaan. Voor eerstejaars secundair zijn de school secundair en het (nieuwe) CLB immers samen verantwoordelijk voor het traject dat leidt tot een eventueel gemotiveerd verslag. Waar mogelijk wordt dat traject afgerond voor 1 oktober 2019 voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben vanuit type 2, 4, 6 of 7 zodat zij vanaf 1 oktober 2019 omkadering voor ondersteuning zouden genereren.
  • Leerlingen met een verslag die in het gewoon onderwijs momenteel zijn ingeschreven onder ontbindende voorwaarden en aan Discimus worden doorgegeven voor ondersteuning voor 1 oktober 2019, tellen mee op 1 oktober 2019. Ondersteuning kan voor die leerlingen meteen ingaan, ook tijdens de periode van afweging. 
  • Scholen kunnen eventuele fouten nog recht zetten in hun schooladministratiepakket voor 1 oktober 2019.